Økonomi og ledelse

SKATM-2019-18-06. Opgørelsen af tab til fremførsel på finansielle kontrakter

Opgørelsen af tab til fremførsel skal ske på baggrund af de nettogevinster mv., der rent faktisk har været, uanset at noget andet er selvangivet.