Planter

Mulige årsager til tidlig afmodning i kartofler

I Danmark ses en tydelig forskel i tidspunkt for afmodning af stivelseskartofler. Der er flere fak-torer, som spiller ind, hvoraf de fleste skyldes et for tæt sædskifte og deraf opformerede jordbo-ende skadegører. Få et overblik over mulige årsager til tidlig afmodning her.