Planter

Markeffekt af kvælstof i afgasset biomasse

Afgasset biomasse er et værdifuldt gødningsmiddel, når den opbevares og anvendes korrekt. Udnyt næringsstofferne i afgasset biomasse optimalt, så du sikrer den bedste økonomi og undgår tab af næringsstoffer til det omgivende miljø.