Økonomi og ledelse

SKATM-2017-13-11. Skatteforbehold tilsidesat. Overdragelse mellem selskab og aktionær

Et skatteforbehold blev tilsidesat, idet de privatretlige virkninger af skatteforbeholdet ikke var klare og overskuelige.