Jura

Lovforslag begrænser klagenævns prøvelse og åbner for frister mv.

Miljø- og Fødevareklagenævnets, Planklagenævnets og Energiklagenævnets prøvelse i sager om vindmøller og solcelleanlæg begrænses. I alle sager kan nævnene sætte frister for indgivelse af oplysninger og sætte stop for yderligere klagepunkter, udtalelser mv.