Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-04. Succession i aktier, passiv kapitalanbringelse i solceller

LSR stadfæstede Skatterådets svar om, at investering i solceller gennem et P/S var passiv kapitalanbringelse. Dermed kunne der ikke ske successionsoverdragelse af ejeranpartsselskabet til klagerens 3 børn.

Analyse

27. januar 2020

 Opdateret 31. januar 2020