Økonomi og ledelse

SKATM-2023-13-51. Overdragelse af anparter til tomt selskab. Udbyttebeskatning.

Et selskabs overdragelse af anparter til et tomt selskab skulle anses for overdragelse af anparter i et underliggende selskab, og vederlaget for den del skulle udbyttebeskattes jf. SEL. § 2D, stk. 2, 1 pkt.