Jura, Økonomi og ledelse

P 34-22 om indtægtsgrundlag

Selvstændig virksomhed - beregning - folkepension - genvundne afskrivninger - hævet opsparet overskud.