Jura, Økonomi og ledelse

P 34-22 Folkepension – aktiv/passiv – ét CVR-nr. – indtægtsgrundlag

Selvstændig virksomhed - beregning - folkepension - genvundne afskrivninger - hævet opsparet overskud.