Økonomi og ledelse

SKATM-2020-30-17. Godtgørelse af el- og olieafgift i grusgrav – el til rumvarme – diesel til drift af generator

Selskab blev ikke anset for berettiget til godtgørelse af mineralolieafgift af diesel brugt i generator, da de ikke var registreret for elafgift. Selskabet fik også nedsat godtgørelse af elafgift for elforbrug til rumvarme og varmt brugsvand.