Økonomi og ledelse

SKATM-2018-30-04. Selvstændig/lønmodtager – ikke momsregistreret – hæftelse for A-skat/AM-bidrag

Landsskatteretten konkluderer, at der i sagen er tale om et lønmodtagerforhold, ved en persons udførsel af arbejde for et selskab. Selskabet hæfter for A-skat og AM-bidrag. Der lægges bl.a. vægt på, at personen ikke var momsregistreret.