Jura, Økonomi og ledelse

P 2-22 Arbejdsskade – Afledte følger – Årsagssammenhæng

Ved fastsættelse af varigt mén skal både direkte følger af arbejdsskaden samt afledte følger inddrages i vurderingen af det samlede varige mén.