Udledningen af drivhusgasser fra dansk landbrug

Planter, Fjerkræ, Grise, Kvæg

Udledningen af drivhusgasser fra dansk landbrug

Klimapåvirkningen fordeler sig stort set ligeligt mellem metan, lattergas og CO2. Metan ud-ledes især fra husdyrproduktionen, lattergas stammer primært fra markbruget, mens CO2 overvejende stammer fra kulstofrige jorde.