Økonomi og ledelse

SKATM-2019-14-06. Omvalg. Fordeling af gæld. Virksomhedsordningen. Ikke godkendt tabsfradrag

A kunne ikke omvælge placering af et lån fra virksomhedsordningen til privat i et tilfælde, hvor han var nægtet fradrag for tab på unoterede aktier og tilladelse af omvalg kunne nedbringe den skattepligtige indkomst til det ønskede niveau.