Økonomi og ledelse

SKATM-2020-11-10. Ægtefællesuccession. Opsparet overskud. Udlejningsejendomme

Ved overdragelse af 3 ud af 4 udlejningsejendomme til en ægtefælle kunne ægtefællen succedere i en forholdsmæssig del af opsparet overskud, indskudskonto og mellemregningskonto.