Planter, Økologi

Kulstoflagringspotentiale i alternative dyrkningssystemer

En række alternative dyrkningssystemer nævnes ofte i forhold til positiv effekt på lagring af kulstof i jorden. Her gives et kort overblik over disse systemer og mulige effekter på kulstoflagringen.