Økonomi og ledelse

SKATM-2021-19-17. Ændret gaveafgift. Kursnedslag for latent skat. Ugyldig pga. fristoverskridelse

Ændring af gaveafgift som følge af en ændret beregning af kursværdien af den latente skatteforpligtigelse overtaget med succession var omfattet af fristen på 6 måneder i BAL § 27, stk. 2. Ændringen efter fristen var ugyldig.