Økonomi og ledelse

SKATM-2016-13-18. Beskatning af fikseret jagtleje. Selskab. Hovedaktionær. Jagtkonsortium

Byretten nedsatte den af Landsskatteretten fastsatte fikserede jagtleje for selskabet, som havde stillet jagtarealer til rådighed for et konsortium og hovedaktionærens ægtefælle.

Analyse

30. maj 2016

 Opdateret 31. oktober 2016