Kvæg

Chancen for drægtighed hos den højtydende ko påvirkes af mange faktorer

Nogle højtydende køer har ringe reproduktion, mens andre bliver drægtige uden problemer. Der er dog en del faktorer, der har stor betydning for, om det går i den ene eller anden retning.