Jura, Økonomi og ledelse

Afdæk ejerskiftets muligheder med planlægning og strategi

For at afdække hvilke muligheder der er for et tilfredsstillende ejerskifte af landbrugsvirksomheden, er det vigtigt at prioritere en god planlægning af hele processen og udarbejde en stratgi for, hvordan ejerskiftet bedst kan realiseres.