Økonomi og ledelse

SKATM-2020-21-02. Skattestyrelsens skønsmæssige forhøjelser skal tage hensyn til skatteyderens forhold

SKAT har på grundlag af et ægtepars usædvanligt lave privatforbrug forhøjet indkomsten skønsmæssigt. Landsskatteretten var ikke enig i skønnet, da det ikke tog hensyn til ægteparrets konkrete forhold.