Nye satser for 2018 - Socialøkonomi

Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2018.