Jura

Normtimesatser 2019 – rettelse

Normtimesatserne, som fremgår af satserne for 2019, er ændret for så vidt angår ammekøer og mink.