Økonomi og ledelse

SKATM-2015-13-07. Selskabsejet landbrugsejendom. Fri bolig

En hovedaktionær i forhold til selskabet A ApS, ejede sammen med dette selskab og en tredjemand en landbrugsejendom med stuehus. Hovedaktionæren beboede stuehuset. Hovedaktionæren skulle beskattes af fri bolig i forhold til markedslejen.