Økonomi og ledelse, Jura, Øvrige dyr

COVID-19: Minkvirksomheder kan nu ansøge om erstatning og kompensation

Minkavlere kan indsende en blanket til Fødevarestyrelsen, hvor de ansøger om erstatning og kompensation ved permanent nedlukning af deres minkvirksomhed eller midlertidig lukning af minkvirksomhedens indtil det midlertidige forbud mod hold af mink ophører.