Jura, Planter

Anmodning om genoptagelse af sager 2005-2015 på baggrund af Demmer-sagen – anmodning om tildeling af betalingsrettigheder med virkning for 2016

Ved anmodning om tildeling af betalingsrettigheder for 2016, vil betalingsrettigheder blive anset for at være udnyttet i 2016, selvom der først træffes afgørelse om genoptagelse efter ansøgningsfristens udløb, den 21. april 2016.

Analyse

31. marts 2016

 Opdateret 22. marts 2021