Planter, Natur og vandmiljø

Sådan måles drivhusgasemissioner i marken

Landbruget står for en betydelig del af Danmarks drivhusgasemissioner. For at kunne kvantificere markbrugets andel og ikke mindst at kunne vurdere effekten af virkemidler til reduktion af emissioner på markfladen, er det nødvendigt at måle drivhusgasemissioner i marken.