Økonomi og ledelse, Planter

Beslutningsgrundlag ved dyrkning af flerårige afgrøder

Der er blandt landmænd en stigende interesse for at dyrke flerårige afgrøder, primært til energiformål. Det er vigtigt at få belyst alle aspekter ved ændret afgrødevalg, herunder de driftsøkonomiske konsekvenser.