Økonomi og ledelse

SKATM-2016-00-02. Elhandelsvirksomheders fakturering af elafgift fra 1. april 2016

Ændrede faktureringsregler vedrørende salg/videresalg af elektricitet træder i kraft 1. april 2016