Økonomi og ledelse

SKATM-2020-02-06. Ejendomsavance. Anmodning om genanbringelse. Bundet af valg ved efterfølgende salg

Landsretten stadfæstede dom, hvor Byretten fandt, at den skattepligtige var bundet af, at ejendomsavancen ved salg af ejendom i 2006 blev genanbragt i køb af udlejet fabriks- og lagerejendom i 2007 efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A.