Økonomi og ledelse

SKATM-2017-13-14. Omstrukturering efter aktieoverdragelse med succession

Sagen beskriver et generationsskifte, hvor en far via reglerne om skattefri omstrukturering og overdragelse med succession får konstrueret en koncern med 10% kontrollerende ejerskab til faderen og 90% ejerskab til sønnen.