Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-51. Styresignal vedrørende medarbejderaktieordninger

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal om ændring af praksis vedrørende beskatning ved medarbejderes køb af aktier eller anparter i det selskab, hvor de er ansat.