Natur og vandmiljø, Planter, Økonomi og ledelse

Økonomi ved beskyttelse af grundvand

Beskyttelse af grundvand til bl.a. drikkevandsformål kan påvirke landmandens dyrkningsmuligheder. Få overblik over proces og princip for erstatning ved ophør af anvendelse af pesticider mv.