Økonomi og ledelse

SKATM-2024-02-01. Ejendomsavance. Parcelhusreglen. Varig bopæl.

Landsskatteretten har i 2 afgørelser godkendt skattefrihed for fortjeneste ved salg af fast ejendom efter parcelhusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8. I en 3. sag fandt Landsskatteretten, at salget var skattepligtigt, men afgørelsen var ugyldig.