Kvæg

Vinterklargøring af græsmarker

Det er nu, at fundamentet for næste års græshøst skal lægges. Sidste slæt bør tages ved førstkommende lejlighed med godt vejr efter 20. september. Det gør det nemmere at opnå passende tørstofindhold i sidste slæt og større udbytte næste år. Hold fokus på stubhøjde, kvælstof- og kaliumforsyning.