Økonomi og ledelse

SKATM-2016-13-06. Tysk vindmølle. Skattefri virksomhedsomdannelse

En danskejet tysk vindmølle ønskedes omdannet efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Omdannelse ville medføre afståelsesbeskatning, jf. VOL § 5. VOL § 5 ansås ikke for fællesskabsstridig.