Økonomi og ledelse

SKATM-2016-14-03. Advarsel fra SKAT. Omvalg fra virksomhedsordningen til kapitalafkastordningen

SKAT underkendte beskatning i VSO. Skatteyder søgte selvangivelsesomvalg. Dette godkendte SKAT ikke, da der var givet advarsel om overtrædelse af skattekontrolloven. Advarslen vedrørte ikke forholdet om anvendelse af VSO. Der kunne godkendes omvalg.