Planter

Mikronæringsstoffer giver sjældent merudbytter i markforsøg

Behovet for mikronæringsstoffer kan ikke vurderes ud fra få markforsøg. I landsforsøgene er der gen-nemført mange forsøgsserier med mikronæringsstoffer, herunder blandinger. Kun i ganske enkelte tilfælde er der konstateret signifikante merudbytter.