Økonomi og ledelse

SKATM-2016-14-04. Landsskatteretten fandt ikke der var udeholdt indtægter, da dette ikke var dokumenteret af SKAT

Landsskatteretten fandt det ikke dokumenteret, at A havde modtaget pengebeløb uden opgivelse til SKAT. Det var ikke muligt at følge pengestrømme og politiet havde opgivet tiltale i straffesag.