Natur og vandmiljø, Planter

Grundvandsbeskyttelsen kræver nytænkning

Mangeårig indsats betyder, at nutidens anvendelse af pesticider ikke truer grundvandet. Men en række kemiske stoffer er dukket op, som kræver nye løsninger.