Afklaring om anmeldelsespligt i Natura 2000-områder

SEGES redegør for anmeldelsespligt for arealer i Natura 2000 områder.