Økonomi og ledelse

SKATM-2018-13-43. Aktionærlån via udenforstående tredjemand. ”Omgåelses-/realitetsgrundsætningen”

Sagen er endnu et eksempel på, at smarte omgåelsestransaktioner er en dårlig ide. I sagen blev et aktionærlån til hovedaktionærens hustru formidlet via en kollegas selskab. Transaktionen blev tilsidesat og hovedaktionæren aktionærlånsbeskattet.