Jura, Økonomi og ledelse

P 38-22 Arbejdsskade – varigt mén – tab af særlige færdigheder – fravigelse af méntabellen

Principmeddelelsen belyser, hvilke elementer der kan indgå i vurderingen af, om den tilskadekomne har ret til et tillæg til varigt mén som følge af tab af særlige færdigheder.