Økonomi og ledelse

SKATM-2023-19-22. Genoptagelse som følge af Højesteretsdom om særlige omstændigheder. 15 pct. regel.

Styresignal om genoptagelse som følge af Højesterets kendelse i april 2021 om at afkastberegning og prisstatisk ikke udgør særlige omstændigheder. Frist for tilbagesøgning af gaveafgift udløber 29. november 2023.