Natur og vandmiljø

Miljøtilstand i Karrebæk Fjord