Kvæg

Effekt af høsttidspunkt på in vitro opløselighed af NDF i kolbe og stængelfraktioner fra helsædsmajs