Økonomi og ledelse

SKATM-2016-22-06. Befordringsfradrag. Befordringsgodtgørelse. Satser for 2017

Skatterådets satser for 2017 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.