Økonomi og ledelse

SKATM-2022-13-20. Tilbagekaldelse af skattefrie grenspaltninger

SKAT gav tilladelse til 2 grenspaltninger. På ansøgningstidspunktet var der ingen salgshensigt. Inden grenspaltningerne blev vedtaget, blev der imidlertid truffet beslutning om frasalg af de grenspaltede selskaber. Tilladelserne blev tilbagekaldt.