Undersøgelser af kontrolleret dræning på Hofmansgave 2012-2017

Kontrolleret dræning reducerede drænafstrømningen markant; men det øgede næppe kvælstoffjernelsen i rodzonen.