Økonomi og ledelse

SKATM-2019-30-06. Affaldsvarme – afgiftsfritagelse – brændværdi – afbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning

Skatterådet bekræfter, at brændværdien ved afbrænding af fiberfraktioner fra separeret husdyrgødning, som er fritaget for affaldsvarmeafgift m.v., kan fastsættes til 9,4 MJ/kg. Husdyrgødning generelt kan også være fritaget for affaldsvarmeafgift.