Økonomi og ledelse

SKATM-2017-30-26. Straffesager – bødestraf – manglende mærkning af varebiler

Byretten dømmer i 3 sager virksomheder til at betale bøder på 5.000 kr., da deres erhvervsmæssigt benyttede varebiler ikke var påsat mærker med virksomhedernes CVR-nummer og navn / logo. Der var tale om førstegangsovertrædelser